“Cultuur voor Cultuur; kwaliteit, ontmoeten en verbinden”

Dit is het motto van de stichting De Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst.
De culturele avond die in 2009 ontstond door een brainstorm van de Vrienden van het Stadsmuseum IJsselstein. Nu het MIJ (museum IJsselstein)
Middels een sfeervolle avond met vertellingen op bijzondere locaties, wilden zij een nieuwe groep bewoners van IJsselstein als Vrienden verbinden aan het Museum van IJsselstein.
Naast dat er vrienden werden geworven, was de avond een succes. Nu is de avond uitgegroeid van 5 locaties en 5 voorstellingen naar 50 locaties en 70 voorstellingen. Een evenement dat draagvlak heeft verworven in de gemeenschap. En de oprichting van een onafhankelijke stichting om dit uitgegroeide evenement mogelijk te maken.

In de statuten van de stichting staat het volgende beschreven als het doel van de stichting:
Het vergroten van het cultureel zelfbewustzijn, betrokkenheid en draagvlak van het gehele culturele veld, de gemeentelijke organisatie en de bewoners van IJsselstein.
Het vergroten van de sociale en maatschappelijk samenhang tussen de bewoners van de binnenstad en de overige inwoners van IJsselstein door ontmoeting in sfeervolle ambiance.
Het mogelijk maken van een kruisbestuiving tussen culturele personen en organisaties

De doelstelling van de organiserende stichting is IJsselsteinse groepen een podium te geven en op een laagdrempelige manier hun kwaliteit te tonen aan onbekende bezoekers. Daarnaast wil de stichting de samenwerking en betrokkenheid tussen groepen en bewoners van IJsselstein vergroten. Met de avond wil de stichting eveneens nog steeds het Museum IJsselstein ondersteunen nu zij zelfstandig is. Op deze manier wil de stichting het belang van cultuur voor de stad aantonen en blijven versterken en de schoonheid en het belang van Kunst en Cultuur onderstrepen.

De kwaliteit van de voorstellingen is hoog maar toegankelijk voor iedereen, doordat zij in sfeervolle ambiance plaatsvinden en de voorstellingen van korte duur zijn. Veel professionals die wonen en/of werken in IJsselstein en minder zichtbaar zijn als uitvoerend artiest zijn betrokken. Daarnaast zullen diverse groepen uit de regio of het land meedoen om de kwaliteit van het evenement te versterken en onbekende kunstvormen toe te voegen. Hiermee worden nieuwe mogelijkheden voor de cultuur van de stad verkend en wellicht mogelijk gemaakt.

Enkele voorbeelden
• Veel musici die in IJsselstein geboren zijn en gestudeerd hebben aan landelijk conservatoria, komen met vrienden terug om de stad met hun kwaliteit te verrassen.
• 50 acteurs; onderwijzers van scholen, acteurs van de plaatselijke toneelverenigingen en gidsen van het museum zullen op een groot aantal locaties, historische vertellingen, plaatselijke legenden en verhalen uit de literaire traditie ten gehore brengen. Kwibus maakt het gebruik van kostuums mogelijk en levert eveneens zijn bijdrage in de bewegwijzering van de route.
• Bewoners van de binnenstad die elkaar minder goed kennen, zoeken elkaar op en bespreken hoe zij op het publiek kunnen ontvangen en hun locatie gaan versieren. Het gezamenlijk plezier en kennismaken maakt het wonen in de stad extra aantrekkelijk.

• zowel de Nicolaasbasiliek als de oude Nicolaaskerk zijn open gesteld voor de kerstavond van Mevrouw Klein Sprokkelhorst .
• De gemeente IJsselstein denkt geweldig mee en faciliteert, het Fulcotheater ondersteunt technisch, stimuleert en stelt zijn zalen ter beschikking, de Rabobank ondersteunt en stelt zijn gebouw open voor een voorstelling en de bibliotheek bruist van de culturele activiteiten waaronder een tentoonstelling.
• Ondernemend IJsselstein maakt mogelijk dat er horeca is, er grote kerstbomen staan, ruimtes beschikbaar zijn, een bakfiets komt etc.
• Uitzonderlijk veel jong talent toont zichzelf, dansend, zingend, musicerend en theatraal en heeft een podium ter beschikking.

Iedereen met een hart voor Cultuur doet dit met grote inspanning voor een bijzondere avond en voor elkaar. Wij willen allen bedanken voor hun fantastische bijdrage aan deze kerstavond en de geweldige samenwerking die dit mogelijke maakt!

TOP