Vertelling bij de Toverlantaarns door Frans Mooij en Henk de Lugt.